Opština Majdanpek objavila je javni uvid u Urbanistički projekat za izgradnju fiskulturne sale u okviru škole „Vuk Karadžić“, na katastarskoj parceli broj 3437/29 KO Donji Milanovac.

Projektovana fiskulturna sala ima dimenzije 31,94×32,54m, spratnosti P+1 a prostor za smeštaj sprava dimenzije 5,20×11,40m, spratnosti P. Bruto površina prizemlja objekta je 1.098,60m2 a sprata 254,60m2.

Situacioni plan fiskulturne sale – foto Urbanistički plan

Prostor sale pod parketom, bez tribina, planiran je u dimenzijama 20.9330.80m i time je predviđen sa terenom za košarku, dimenzija 28.015.0mm, i terenom za odbojku, dimenzija 18.0*9.0mm. S obzirom na dimenzije prostora moguće je organizovati dva pomoćna odbojkaška terena, istovremeno.
U objektu je predviđena izgradnja tribina u nivou sprata, iznad svlačionica, dok je deo tribina na nivou prizemlja, uz teren, montažno demontažni. Oba tipa tribina su po četiri (4) reda, podeljene u tri (3) grupe, između kojih su komunikacije za pristup posetilaca istima.

Ovaj projekat je sufinansiran iz Budžeta Opštine Majdanpek u okviru projekta „Sve o turizmu, kulturi, sportu i društvu opštine Majdanpek“.