Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Negotin (PSSS Negotin) obići će opštinu Majdanpek u službi pomoći poljoprivrednim gazdinstvima.

Predavanja će biti na temu „e agrara“, aktuelnih podsticaja i najnovijih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji. Radi obnove poljoprivrednog gazdinstva, potrebno je poneti telefon kojim je izvršena prijava, ličnu kartu i doći sa papirom na kome su obeležene parcele koje se rade i koje su kulture posejane ili zasađene.

Raspored posete:

Četvrtak: 08.02.2024.godineMajdanpek, sala Fondacije za lokalni ekonomski razvoj, 11:00 časova, za grad Majdanpek, selo
Debeli Lug.
Petak: 09.02.2024.godineDonji Milanovac, sala Doma kulture, 10:00 časova, za Donji Milanovac,
i sela: Oreškovica, Boljetin i Golubinje

Ponedeljak: 12.02.2024.godine – selo Topolnica, sala Doma kulture, 10:00 časova, za sela: Topolnica, Klokočevac i Mosna.


Utorak: 13.02.2024.godine – selo Rudna Glava, sala Doma kulture, 10:00 časova, za sela Rudna Glava, Crnajka i Blizna.

Utorak 13.02.2024.godine – selo Jasikovo, sala Doma kulture, 10:00 časova, za sela Leskovo, Jasikovo i Vlaole.

Utorak 13.02.2024.godine – selo Miroč, sala Doma kulture, 17:00 časova, za selo Miroč.

Foto: Canva