Rok za konkurisanje je otvoren i traje do 4. marta ove godine. Konkurs je otvoren za lokalne samouprave i organizacije civilnog društva.

Zahvaljujući EU programu Interreg, Srbija sarađuje sa susednim državama na rešavanju pitanja od zajedničkog interesa, posebno u krajevima blizu državnih međa.

Kroz nadležno Ministarstvo za evropske integracije, Srbija se uključila u programe sa gotovo svim susednim državama: Bugarskom, Mađarskom, Rumunijom, Severnom Makedonijom, Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom.

Projekte mogu podneti sve neprofitne institucije kao što su: ministarstva, organi pokrajinske vlade i lokalne samouprave, javna preduzeća, univerziteti, škole, bolnice, agencije, udruženja, komore, organizacije civilnog društva itd. koje su registrovane na teritoriji obuhvaćenoj programom. U okviru ovog programa transnacionalne saradnje, mogu uključiti i privatna preduzeća, kao i privatne profitne organizacije.

Za dodatne informacije o ovom konkursu možete pročitati na zvaničnom sajtu EU mogucnosti.

Foto: facebook EU u Srbiji