Donji Milanovac – Zanimljiva edukativna radionica održana je za učenike OŠ Vuk Karadžić u Muzeju Lepenski vir.

Projekat Akademije umetnosti iz Novog Sada, Instrumentalno-neverbalno pozorište, nastanak i forme, deo je praktičnog istraživanja koje ima za cilj da približi deci život praistorijskog čoveka kroz njegovo zvučno okruženje i muzikalnost koja je iz njega nastajala preko primitivnih oruđa i instrumenata.

Uvodni deo radionice
Foto: Gvozden Jovanović

Đaci su uz pomoć predavača rekonstruisali zvuke u situacijama koje su su u dalekoj prošlosti bile svakodnevnica, a to su lov, ribolov, zemljoradnja, proslava ulova ili prinosa, kao i spremanje hrane. Takođe, upoznati su sa raznim varijantama nastanka zvuka preko kamenja, lišća, grana do primtivnih instrumenata stvorenih upravo za praistorijsko muziciranje kao što su daščice kojima se udara jedna o drugu, ili zujače, daščice privezane kanapom koje zuje kada se vrte kroz vazduh. Prikazana je i replika jedne od najstarijih frula na svetu koja se u prošlosti pravila od kosti jelena(tibije-potkolenice) i koju su deca slušali zatvorenih očiju pokušavajući da odgonetnu na šta ih podseća zvuk.

Isprobavanje zujače
Foto: Gvozden Jovanović

Radionicu su sproveli u delo predavači sa Akademije umetnosti Novi Sad, dr Marijana Prpa Fink, redovni profesor neverbalnog pozorišta, dr Miljan Vojnović, samostalni stručni saradnik na predmetu glume i Ljubomir Nikolić, viši stručni saradnik sa katedre za kompoziciju.

NP Đerdap obezbedio je prevoz za đake.