Geopark Đerdap prvi je i jedini geopark u Srbiji. On u sebi čuva geološka, kulturna i nasleđa prirode koja su zbog svoje jedinstvene vrednosti, značaja i lepote pod strogom zaštitom.

Prva asocijacija na Rudnu Glavu bila bi naselje u opštini Majdanpeka ali nedaleko od njega nalazi se istoimeni arheološki lokalitet koji predstavlja središte jednog od najranijih rudarstava bakra na starom kontinentu.

Ovaj praistorijski lokalitet iz doba eneolita u podpunosti je promenio saznanja o rudarstvu iz tog doba. Lokalitet Rudna Glava nalazi se nedaleko od istoimenog sela u opštini Majdanpek sa obe strane Šaške reke. Lokalitet se danas nalazi pod zaštitom Republike Srbije kao arheološko nalazište od izuzetnog značaja.

Otkriven je 1968. godine a njegovo istraživanje vršilo se u tri faze. Prva faza bila je između 1969 i 1972 kada su se vršila čišćenja oštećenih okana koja su pronjađena na severnoj strani. Drga faza vršila se samo godinu dana od 1973. do 1974. godine  kada su itraživana predhodno očišćena okna. Trća i finalna faza vršila se u periodu od 1975. do 1985. godine  kada su pronađena nova neoštećena okna prilikom iskopavanja terena uz zapadnu ivicu.

Eneolitski rudnik otkriven je u kopu modernog rudnika koji su godinama kasnije, u 3. veku nove ere, nastanili i koristili Rimljani. Rudnik je bio bogat  malahitom i azuritom koji se tope na 700°C I na taj način se dobija bakar, a u velikom broju okana pronađene su I jame levkastog oblika.

Loalitet Rudna Glava pripadao je Vinčanskoj kulturi a to je zaključeno na osnovu mnogobrojnih alata koji su pronađeni. Kameni batovi, oruđa od kostiju, keramički sudovi I više vrsta amfora predstavljaju najveću grupu tog tipa koja je pronađena na području Evrope, a većina pomenutog oruđa pronađena je u 4 keramičke ostave.

Ovaj lokalitet je u velikoj meri pomogao da se steknu nova saznanja  kao najstarija rudarska tehnologija. Uz razvoj radarstva u praistorijskom svetu dolazi do otkrića skrivenih bogatstava iz kojih su nastaa nova božanstva I verovanja.

Šta se desilo sa prvim praistorijskim rudarima? Kada su iscrpeli rudnik I tadašnja tehnologija im nije dozvoljavala nova iskopavanja oni su ga napustili a godinama nakon toga u novoj eri rudnik je ponovo naseljen od strane Rimljana I nove tehnologije. Rudnik je danas arheološko nalazište od izuzetnog značaja.

Ovaj projekat je sufinansiran iz Budžeta Opštine Majdanpek u okviru projekta „Sve o turizmu, kulturi, sportu i društvu opštine Majdanpek“.